TARIEVEN

Betalingen worden in beginsel berekend op basis van het daarvoor geldende uurtarief.

Afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht zijn er echter ook andere mogelijkheden die de opdrachtgever met ons kan overeenkomen.

Hieronder staan de verschillende mogelijkheden vermeld.

 • Betaling op basis van een uurtarief
  De reguliere manier van betaling is dat de opdrachtgever een voorschot betaalt, dat vervolgens wordt verrekend op basis van het daarvoor geldende uurtarief.
 • Betaling van een vast bedrag ineens
  Voorafgaand aan de werkzaamheden betaalt de opdrachtgever één vast bedrag dat alle werkzaamheden behelst. De opdrachtgever heeft hierdoor in principe geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigde bedrag.
 • Betaling afhankelijk van het resultaat
  In speciale gevallen, bestaat de mogelijkheid dat de betaling geheel afhankelijk wordt gesteld aan het behaalde resultaat. Indien het resultaat uitblijft, blijft ook de betaling van de opdrachtgever uit. Echter indien het resultaat gunstig is, geldt een afgesproken tarief dat hoger zal zijn dan het normaliter geldende uurtarief.
 • Combinatie betaling
  Een laatste mogelijkheid is een combinatie van bovenstaande opties, waarbij een afgesproken tarief geldt bij een gunstig behaald resultaat en een lager tarief indien het resultaat tegen mocht vallen.

 

Algemene Voorwaarden | Inschrijving KVK