WAT IS CULTUUR?

Een gangbare definitie van cultuur is dat deze de som is van overtuigingen, regels, technieken, instituties en kunstschatten die het karakter van een menselijke bevolking kenschetsen.

De meeste culturele antropologen zijn het er over eens dat cultuur in ieder geval uit de volgende componenten bestaat.

 1. Esthetica
  Het betreft hier wat in een bepaalde cultuur als schoonheid en als goede smaak wordt beschouwd.
  Dit komt tot uitdrukking in de figuratieve kunst (goede en verkeerde kleuren en symbolen), toneel, muziek, dans en folklore.

 2. Houdingen en Overtuigingen
  Hier kan men denken aan houdingen ten opzichte van tijd (‘mañana’), werkethos (overwerken, siësta’s), prestige, veranderingen (nieuwe productieprocessen, personeelsbeleid).

 3. Religie
  Door de vele verschillende godsdiensten in de wereld, zijn er minstens even zo veel levensbeschouwingen waar men rekening mee dient te houden.

 4. Materiële Cultuur
  Hier gaat het om alles dat door mensen is vervaardigd, op welke wijze dit geschiedt (technologie), wie vervaardigt wat en waarom (economische overwegingen).

 5. Onderwijs
  Dit betreft in eerste instantie hetgeen men formeel aan onderricht ontvangt, maar kan ook ruimer worden geïnterpreteerd als een leerproces dat men ondergaat om zijn plaats in de volwassen maatschappij te verwerven.

 6. Maatschappelijke Organisatie
  Elke maatschappij heeft een organisatie of structuur die de patronen benoemt en reguleert waarop zijn inwoners met elkaar dienen om te gaan.

 7. Taal
  Dit middel van communicatie is waarschijnlijk de meest opvallende culturele distinctie. Er zijn verschillen in de gesproken taal (nuances, dubbele betekenissen, ‘slang’), als ook in de ongesproken taal (manieren, gewoontes).

Vervolgens is er in dit verband ook sprake van ‘wettelijke eigenschappen’ en ‘politieke structuren’, maar dat zou hier nu te ver voeren.

 

Algemene Voorwaarden | Inschrijving KVK